Skip to Main Content

Toolbox Informatievaardigheid

Zoekplan

Als je naar informatie gaat zoeken over een onderwerp is het aan te raden een zoekplan te gebruiken. Op deze manier kun je gestructureerd naar informatie zoeken.

Terwijl je naar informatie zoekt doorloop je een aantal stappen: eerst stel je vast wat je wil weten over je onderwerp, vervolgens bepaal je in welke bronnen je naar informatie hierover gaat zoeken; daarna ga je deze bronnen gericht doorzoeken d.m.v. zoekmethoden en -technieken. Afhankelijk van het resultaat van je zoekactie ga je deze al dan niet verder verfijnen. Ten slotte verwerk je de bronnen op een correcte manier in je opdracht.

Stappenplan:

1.Wat zoek ik? (onderwerp afbakenen)
2. Welke zoektermen gebruik ik? (zoektermen verzamelen)
3.Waar zoek ik? (bronnen bepalen)
4.Hoe zoek ik? (zoekmethoden)
5.Wat heb ik? (relevantie beoordelen)
6.Hoe gebruik ik informatie correct? (verwerken en verwijzen)