Skip to Main Content

Toolbox Informatievaardigheid

Auteursrecht

Meer informatie over auteursrecht en het Auteursrecht Informatie Punt (AIP) van BUas vind je hier: Library - Copyright | Breda University of Applied Sciences (buas.nl)

Wat is plagiaat?

Wat is plagiaat?

Wanneer je passages, ideeën of onderzoeksresultaten uit andermans publicatie als je eigen werk presenteert, pleeg je plagiaat. Plagiaat is intellectuele diefstal en wordt beschouwd als wetenschappelijk wangedrag. Als je de auteursrechten van iemand anders schendt, bijvoorbeeld door geen bronnen te vermelden, loop je de kans dat je verslag wordt afgekeurd. 

Plagiaat is het gebruiken van materiaal van iemand anders en net doen of je het zelf gemaakt hebt.

Twee voorbeelden:

  • Je levert een verslag van iemand anders in en je doet net of jij de schrijver bent.
  • Je neemt de ideeën van iemand anders over in je eigen verslag, en je doet net of de ideeën van jou zijn.

Plagiaat kan ook per ongeluk gebeuren, bijvoorbeeld:

Je hebt een stukje tekst overgenomen uit een artikel of een krant en je vergeet de bron te vermelden. Hoewel dit per ongeluk gebeurt is, blijft het plagiaat. Je blijft hier dus verantwoordelijk voor.

Niet alles is plagiaat. Sommige zaken zijn algemeen bekend en het is niet (of niet meer) duidelijk wie de bedenker ervan is. Bijvoorbeeld: “De aarde draait in 24 uur om zijn eigen as.”

Deze kennis is zo algemeen dat je niet hoeft te vermelden wie ooit ontdekt heeft dat de aarde in 24 uur om zijn as draait.
Let op! Als je twijfelt of iets algemene kennis is, geef dan altijd de bron op waar je de informatie gevonden hebt.

Je kan plagiaat voorkomen! Let steeds goed op! Bedenk tijdens het schrijven goed welke ideeën van jezelf zijn, welke ideeën algemene kennis zijn, en welke ideeën je leent van iemand anders. Gebruik je materiaal van iemand anders? Vermeld dan altijd de bron.