Skip to Main Content

Toolbox Informatievaardigheid

Bronnen beheren

Omdat je in je papers, werkstukken en scripties al je bronnen nauwkeurig moet vermelden, is het van groot belang dat je jezelf aanwent om vanaf het begin van je onderzoek precies bij te houden welk materiaal je raadpleegt. Hierbij gaat het zowel om de exacte titelbeschrijving van de bron, als om het paginanummer wanneer je een passage letterlijk overneemt (citeert) of in je eigen woorden herformuleert (parafraseert).

Hoe beheer je bronnen?

Je kunt je bronnen op verschillende manieren beheren:

  •  een overzicht maken van alle publicaties die je voor je onderzoek hebt gebruikt in bijvoorbeeld een Word- of Google Docsdocument.
  • fysieke bronnen (bijvoorbeeld printjes van een artikel) bewaren.
  • speciale software gebruiken om literatuurverwijzingen in op te slaan, zoals o.a. Refworks, Endnote, Mendeley of Zotero.

EndNote

EndNote is het programma dat door Buas wordt aangeboden en ondersteund waarmee je literatuur kunt beheren en automatisch literatuurlijsten kunt genereren. Dit programma is beschikbaar voor iedere medewerker en student. De Library verzorgt ondersteuning door o.a. het beantwoorden van vragen en geven van cursussen.

Je kunt EndNote downloaden via de Selfservice desk:

  • Ga naar Selfservice in je portal
  • Selecteer Library
  • Selecteer EndNote. Hier vind je links om EndNote te downloaden voor Windows en Mac

EndNote Tutorials