Skip to Main Content

Toolbox Informatievaardigheid

Verschillende informatiebronnen

Voordat je op zoek gaat naar relevante informatie voor een opdracht, project of je scriptie is het belangrijk een goed beeld te hebben van de verschillende soorten informatie en informatiebronnen. Wil je weten wat recente ontwikkelingen zijn binnen je vakgebied, ben je op zoek naar wetenschappelijke bronnen of cijfers om je onderzoek mee te onderbouwen? Je vindt deze informatie in verschillende bronnen. Je kunt informatie op onderstaande manieren indelen: 

  • Vorm

  • Niveau

  • Inhoud

Vorm van informatiebronnen

Full-text informatie

In bronnen met full text informatie heb je direct (digitaal) toegang tot volledige publicaties. Wetenschappelijke artikelen zijn niet altijd vrij toegankelijk. BUas Library heeft licenties op verschillende relevante databases, waardoor je volledige toegang hebt tot publicaties. In het onderdeel Discover your Library leer je welke bronnen toegankelijk zijn via BUas Library.

Bibliografische informatie

Via sommige databases en via de Library Catalogue vind je niet meteen de full-text informatie, maar  beschrijvingen van publicaties en verwijzingen naar de vindplaats. In deze zogenaamde bibliografische bronnen vind je informatie als titel, auteur, uitgever, jaar van publicatie en een verwijzing naar de vindplaats, bijvoorbeeld een boekenkast in de Library of een link naar een digitale publicatie.

Niveau van informatiebronnen

Vakinformatie

Vakinformatie is specialistische informatie op een bepaald vakgebied. De inhoud richt zich op praktische toepassingen en is geschreven voor de beroepspraktijk. Je vindt vakinformatie in vakbladen, zoals Funworld en vakspecifieke databases, zoals Warc. Via BUas Library heb je toegang tot specialistische informatie op jouw vakgebied. In het onderdeel Discover your Library in deze Toolbox krijg je een overzicht van bronnen met vakinformatie die BUas Library toegankelijk voor je heeft gemaakt.

Wetenschappelijke informatie

​Wetenschappelijke informatie wordt gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften of boeken. Deze teksten zijn meestal in het Engels gepubliceerd en peer reviewed. Peer reviewed betekent dat de publicatie een kwaliteitstoets heeft ondergaan, waarbij twee of meer collega's uit het betreffende vakgebied de tekst hebben gecontroleerd.

In het filmpje hiernaast zie je het verschil tussen vakbladen en wetenschappelijk artikelen.

Buas Library heeft diverse databases met wetenschappelijke informatie in de collectie, zoals Science Direct. Daarnaast zijn er databases met vrij toegankelijke wetenschappelijk informatie, zoals Narcis  (vanaf maart 2023: OpenAIRE). 

Populair-wetenschappelijke informatie

Populair-wetenschappelijke informatie is geschreven voor mensen die niet gespecialiseerd zijn op een vakgebied. Je vindt deze informatie in tijdschriften als Quest en National Geographic. 

Publieksinformatie

Publieksinformatie is informatie over diverse onderwerpen geschreven voor een groot publiek, zoals opiniebladen (Elsevier, Vrij Nederland) en websites als NU.nl. Wees Kritisch als je deze informatie gebruikt voor je opdrachten. Zie het onderdeel Beoordelen van bronnen van deze Toolbox voor tips met betrekking tot het beoordelen van verschillende bronnen.

Inhoud van informatiebronnen

Actuele informatie
Via actuele informatie blijf je op de hoogte van wat er op dit moment op jouw vakgebied speelt. Actuele informatie vind je in kranten, vakbladen, statistieken en op websites. In Buas Library vind je verschillende papieren kranten, zoals BN de Stem. Daarnaast heb je toegang tot digitale kranten via de database LexisNexis, die je vindt op de website van BUas Library in het databankenoverzicht. 

Achtergrondinformatie
Het is belangrijk te weten wat een vakgebied precies inhoudt en wat relevante begrippen en theorieën betekenen. Dit is achtergrondinformatie die te vinden is in (hand)boeken.  ​Buas Library heeft een grote collectie met achtergrondinformatie. Je vindt deze via de Library Catalogue en de Metasearch

Feitelijke informatie

Soms is het alleen maar nodig om feiten te weten, bijvoorbeeld als aanvulling op je verslag. Dit kunnen gegevens zijn over een bedrijf, statistische gegevens of concrete feiten. Je vindt deze informatie in databanken, encyclopedieën en woordenboeken.
Een aantal databanken bevat specifieke, feitelijke informatie. In Statista vind je statistische gegevens over  allerlei onderwerpen en in  LexisNexis staat bedrijfsinformatie. 

Onderzoeksresultaten

Onderzoeksresultaten kunnen resultaten van experimenten zijn, maar ook beschrijvingen, theoretische berekeningen, modellen en computersimulaties en rapportages van praktische toepassingen. Resultaten horen objectief en onafhankelijk te zijn.

Onderzoeksresultaten staan niet alleen in rapporten of proefschriften maar ook in wetenschappelijke tijdschriftartikelen. Deze vind je in databanken als ScienceDirect.