Skip to Main Content

Toolbox Informatievaardigheid

Informatie verwerken

Je kunt bronnen verwerken in je tekst door te citeren of the parafraseren: 

Citeren
Een citaat is een letterlijk overgenomen passage uit een publicatie. Dit doe je als een formulering zo precies is dat hij zijn waarde verliest als er andere woorden voor worden gebruikt. Een tekst citeren doe je met aanhalingstekens en een bronverwijzing.

Parafraseren

Parafraseren is het in je eigen woorden weergeven van een passage uit een publicatie. Je neemt de tekst dus niet letterlijk over, maar herschrijft deze. Je gebruikt inzichten of informatie van iemand anders, maar laat door het gebruik van eigen bewoordingen zien dat je deze informatie hebt begrepen en verwerkt in jouw verhaal. Zou je teksten van anderen alleen maar als citaten weergeven, dan wordt het een knip- en plakwerkstuk en dat is zeker niet de bedoeling.

Parafraseren doe je niet om teksten alleen 'mooier' te maken en zeker niet om te proberen te verhullen dat een tekst eigenlijk van iemand anders is. Ook na een geparafraseerde tekst volgt een bronverwijzing.

Bronvermelding

Wat is bronvermelding?

In de bronvermelding (ook literatuurverwijzing en referentie genoemd) geef je aan waar je de informatie gevonden hebt: in welk boek of tijdschriftartikel, of op welke website. Hierbij gebruik je altijd een notatiestijl (citation style) zoals bijvoorbeeld APA of Vancouver.

Waarom bronvermelding?

  • Het moet duidelijk zijn wat je eigen ideeën zijn en wat je gelezen hebt van iemand anders. 
  • De lezer moet kunnen controleren waar je de informatie vandaan hebt gehaald.
  • Het gebruik van geschikte bronnen verhoogt de kwaliteit van je verslag en daarmee ook de geloofwaardigheid.

Integriteit
Bij het verwerken van bronnen moet je eerlijk en nauwkeurig te werk gaan:

Eigenaarschap

Als je werk van een ander gebruikt, vermeld dan de precieze bron en de auteur. Vooruitgang in de wetenschap wordt zelden door één persoon behaald, maar is het product van velen die een naamsvermelding verdienen als hun bijdrage gebruikt wordt.

Controleerbaarheid

Je maakt gebruik van bronverwijzingen zodat anderen kunnen zien waar jij je werk op baseert. Zij moeten dezelfde informatie tot zich kunnen nemen, daarom gebruik je ook alleen gepubliceerde bronnen.

Hoe verwerk je een bron?

  • In je tekst neem je een korte verwijzing naar de bron op. Dit bestaat uit: auteursnaam, jaar van publicatie en soms paginanummer.
  • Het verwijzen in de tekst zelf kan op twee manieren: citeren of parafraseren. Citeren is een letterlijke overname van een tekst. Parafraseren is het in je eigen woorden weergeven van een tekst. 
  • Aan het eind van je verslag neem je een lijst op met alle bronnen die je gebruikt hebt: de bibliografie, bronnenlijst of referentielijst.
    De bibliografie bevat per publicatie minimaal de volgende onderdelen: auteur + jaartal + titel + uitgever

Literatuurlijst

De literatuur-, bronnen- of referentielijst is een opsomming van gebruikte informatiebronnen aan het einde van de tekst. Hierbij verwijs je naar alle bronnen die je voor je onderzoek hebt gebruikt; ook die waaraan je geen citaten en parafrases hebt ontleend. In de wetenschap gelden strenge regels voor de opmaak van deze lijst. Verschillende vakgebieden hanteren verschillende stijlen (APA,  MLA,  Chicago,  Vancouver, Harvard).