Skip to Main Content

Toolbox Informatievaardigheid

Zoekmethoden

Parelgroeimethode
Parelgroeien is met onderwerpstermen zoeken in de Library Catalogue, Metasearch of een ander bibliografisch bestand. Blader door de eerste zoekresultaten en probeer zo betere zoektermen te vinden. Zoek vervolgens verder met deze nieuwe gevonden termen.

Sneeuwbalmethode
De sneeuwbalmethode is een manier om literatuur te vinden op basis van een boek of tijdschriftartikel over je onderwerp.
Raadpleeg de literatuurlijst van het boek/tijdschriftartikel om meer interessante titels over je onderwerp te vinden. Je kunt vervolgens in de literatuurlijsten van deze nieuw gevonden titels kijken om nog meer relevante werken te vinden. Met de sneeuwbalmethode kun je snel en relatief gemakkelijk veel literatuur over een onderwerp verzamelen. Een nadeel kan zijn dat je terugzoekt in de tijd en daardoor steeds oudere literatuur vindt (vooral bij boeken is dit het geval).

Citatiezoeken
In de literatuurlijst van een gevonden publicatie staat vaak interessante literatuur. Een nadeel is dat deze titels altijd ouder zijn. Citatiezoeken draait dit om: wie heeft de door jou gevonden publicatie geciteerd? Zo vind je recentere literatuur. Je zoekt dan naar bronnen waarin naar jouw artikel verwezen wordt. Deze mogelijkheid vind je in sommige databases, onder andere in Web of Science en Google Scholar. Er wordt dan bij de zoekresultaten aangegeven in hoeveel andere publicaties naar deze bron is geciteerd, met links naar deze recentere bronnen.

Slim zoeken

Zoektechnieken

Met behulp van onderstaande zoektechnieken kun je sneller en efficiënt de informatie vinden die je nodig hebt.

Booleaanse zoekoperatoren
Met de booleaanse operatoren AND, OR en NOT kun je zoektermen combineren. 

De operatoren AND en NOT beperken het resultaat van een zoekactie. De operator OR vergroot het resultaat juist.

Voorbeelden:

  •  Cycling AND traveling : combineert deze twee woorden.
  •  Cycling OR traveling : zoekt naar de woorden cycling OF traveling. De zoekactie zal meer resultaten opleveren; in dit geval ook resultaten over cycling die niets met traveling te maken hebben en andersom. De OR-operator kan ook worden gebruikt om spellingsvarianten, vertalingen of synoniemen mee te nemen in een zoekactie, bijvoorbeeld rijwiel OR fiets OR bicycle.
  • Cycling NOT "mountain biking" : zoekt naar het woord cycling en sluit mountain biking uit.

Via The Boolean machine kun je zien hoe de operatoren werken. Door het aanklikken van de AND, OR en NOT buttons wordt schematisch weergegeven wat het zoekgebied is.

Combineren van meer dan twee zoektermen kan ook: gebruik dan haakjes om de volgorde aan te geven. Bijvoorbeeld: (Leisure OR tourism) AND sustainability.

Phrase search
Phrase search is “zoeken op een exacte woordcombinatie”. 
Woordcombinaties of hele zinnen kun je tussen aanhalingstekens zetten. Deze combinatie of zin moet dan precies zo in het gezochte document voorkomen (zoals "mountain biking" in het voorbeeld hierboven). Dit is heel handig als je zoekt naar een naam of een samengesteld begrip. Als je "mountain biking" tussen aanhalingsteken zet krijg je dit begrip in je zoekresultaat in plaats van resultaten, waarin ergens het woord mountain en op een andere plek het woord biking voorkomt. 
Je kunt op deze manier ook gemakkelijk zoeken op een titel van een boek of artikel. 

Trunkeren & maSKEren
Woordvarianten vinden door het vervangen van tekens via *, % en ?
Met truncatie (of wildcards) kun je je zoekactie verbreden en spellingsvarianten meenemen.  Afhankelijk van de database kun je een vraagteken (?) of een asterisk (*) achter het stamwoord plaatsen. Hierdoor wordt  gezocht naar meerdere uiteinden van een woord. Met toerist* wordt niet alleen gezocht
naar toeristen, maar ook naar toeristisch.
Een vraagteken vervangt een letter: er wordt gelijktijdig gezocht naar de Engelse en Amerikaanse spelling. Zo wordt met organi?ation gezocht naar organisation (Engels) en organization (Amerikaans).