Skip to Main Content

Toolbox Informatievaardigheid

Oriënteren op je onderwerp

De eerste stap in het zoekproces is een belangrijke. In deze fase baken je je onderwerp af en formuleer je een goede zoekvraag. Het is verstandig je eerst te oriënteren op je onderwerp. Bedenk in welke context je informatie zoekt. Voor een opdracht, een project of een scriptie? Voor welke doelgroep doe je onderzoek? Ben je op zoek naar feitelijke informatie, of juist naar verschillende opvattingen over je onderwerp? De context is van invloed op het type informatiebronnen dat je zoekt.

In de oriëntatiefase onderzoek je wat je wil weten over je onderwerp, leer je (vak)termen kennen en ga je steeds gerichtere vragen stellen over je onderwerp. Je kunt je oriënteren op een onderwerp door:

  • docenten/experts te bevragen
  • encyclopedieën na te slaan
  • via zoekmachines, zoals Google en Bing, het internet te doorzoeken
  • bibliotheekbronnen (catalogi, vakbladen en databases) globaal te doorzoeken

Onderwerp & (onderzoeks)vraag definiëren

Voordat je begint met zoeken is het belangrijk de onderzoeksvraag voor jezelf duidelijk te maken. Je kunt dit bijvoorbeeld doen via de 5W’s. Je globale zoekvraag maak je specifieker door de 5w’s er in te verwerken:

Vraag: Hoe werden indoor recreatie centra de afgelopen jaren bezocht?

•Wie (doelgroep, stakeholders)
•Wat  (indoor recreatie centra )
•Waar ( Nederland)
•Wanneer (een periode van afgelopen 5 jaar)
•Waarom (om beleid op af te stemmen voor de toekomst?)

 Vraag: Hoe werden Nederlandse indoor recreatie centra tussen 2011-2016 bezocht door 10-25 jarigen?