Skip to Main Content

Toolbox Informatievaardigheid

Leerdoelen

Stap 6: Informatie gebruiken (verwerken & verwijzen)

In dit onderdeel van de toolbox leer je informatie op een correcte manier te gebruiken voor je opdrachten, projecten en onderzoeken.

De voorgaande onderdelen van de toolbox stonden in het teken van het vinden van relevante informatie. Maar het verzamelen van die informatie is natuurlijk geen doel op zich; je doet een onderzoek(je) en dit mondt uit in een verslag. Een verslag dat de vorm kan hebben van een essay, een artikel, een afstudeerscriptie, etc.

Voor ieder verslag geldt dat de beweringen van de auteur voor de lezer controleerbaar moeten zijn. Dit betekent dat je de bronnen die je voor je verslag hebt geraadpleegd altijd nauwkeurig moet verantwoorden. Hoe je dat moet doen, leer je in dit onderdeel. 

Na bestudering van dit onderdeel weet je hoe je overzicht kunt houden over de literatuur die je gebruikt hebt. Je weet hoe je op een correcte wijze naar deze bronnen kan verwijzen door middel van citeren, parafraseren en opname in de bronnen- of literatuurlijst. Ook weet je wat de conSKEuentie kan zijn als je niet zorgvuldig naar je bronnen verwijst (plagiaat).