Skip to Main Content

Toolbox Informatievaardigheid

Leerdoelen

Stap 5: Informatie beoordelen

In je zoektocht naar geschikte bronnen vind je allerlei informatie. Maar niet al deze informatie heeft dezelfde kwaliteit. Het is van belang een kritische houding te ontwikkelen die je in staat stelt de gevonden informatie op een goede wijze te evalueren.

De twee voornaamste criteria waarop je de gevonden informatie moet beoordelen, zijn relevantie en betrouwbaarheid.

Onder relevantie verstaan we in dit geval de mate waarin de informatie bijdraagt aan de beantwoording van de onderzoeksvraag. En betrouwbaarheid betekent in deze context de mate waarin je erop kunt vertrouwen dat de informatie correct is.

In dit onderdeel van de toolbox leer je hoe je bronnen kunt beoordelen op kwaliteit.