Skip to Main Content

Toolbox Informatievaardigheid

Wat is informatievaardigheid?

Informatievaardigheid is de combinatie van competenties die iemand nodig heeft om te onderkennen wanneer hij/zij informatie nodig heeft, en waarmee hij/zij in staat is de benodigde informatie op te sporen, te evalueren en effectief en zorgvuldig te gebruiken (Werkgroep Normering, 2009).

Modellen Informatievaardigheid

Verschillende modellen beschrijven het proces van informatievaardigheid. Dit zijn een paar voorbeelden: